HMSK

Kvalitetspolitikk

Sund Safety AS skal bli Norges ledende på leveranse av BES (brann, entring og sikringsvakt) og koordineringstjenester. Dette skal skje gjennom fokus på kvalitet og kontinuerlig forbedring. Sund Safety AS skal videre levere spisskompetanse, fokusere på høy kundetilfredshet, samt til enhver tid følge gjeldende lover og krav for kvalitetsstyring.

Kvalitetsmål

Sund Safety AS skal:

– Ha minst en score på 5 på alle kundetilfredshetsundersøkelser (skala 1-6).

– Til enhver tid sørge for at våre BES-vakter har den beste opplæring.

– Til enhver tid levere 100% ved BES-vakt bestillingene.

– Ingen kundeklager.

HMS-politikk

Sund Safety AS tilbyr leveranse av BES (brann, entring og sikringsvakt), koordineringstjenester, samt annen HMS-konsulentvirksomhet. Sund Safety AS leier inn personell og skal til enhver tid ivareta de innleides arbeidsmiljø på lik linje med egne ansatte. Sund Safety AS skal jobbe kontinuerlig for forbedring og tilfredsstillelse av gjeldende lovverk og krav for HMS, samt OHSAS 18001.

Sund Safety AS skal jobbe for:

H – for helse og arbeidsmiljø

Sund Safety AS skal være en helsefremmende arbeidsplass for sine ansatte og skal gjennom forebyggende aktiviterer arbeide for et trygt arbeidsmiljø som ivaretar helse, miljø og sikkerhet. Arbeidsmiljøet skal være inkluderende og slik at ansatte ikke utvikler arbeidsrelatert sykdom eller rammes av arbeidsulykker.

M – for ytremiljø

Sund Safety AS har en null-filosofi og skal til enhver tid verne det ytre miljø mot forurensning.

S – for sikkerhet

Sund Safety AS skal være en trygg arbeidsplass hvor sikkerhet står i fokus. Arbeidet skal til enhver tid tilrettelegges slik at det kan gjennomføres på en sikker måte.

HMS-mål

– HMSK skal være tema på ethvert møte arrangert av Sund Safety AS.

– Sund Safety AS skal til enhver tid ha en H- verdi lavere enn 5.

– Alle ansatte skal melde minst en avvik/forbedringsmelding månedlig.

– Sykefraværsprosenten skal ikke overstige 3 %.

– Sund Safety AS skal arbeide i henhold til OHSAS 18001 standard.

Oppsummert:

Sund Safety AS skal være en trygg og god arbeidsplass hvor HMS til enhver tid står i fokus!

Vedtatt: 01.04.11