Sund Safety AS tilbyr tjenester innen kvalitetssikring, beredskap, HMS, vakthold, opplæring og beslektede områder.

Vi leverer blant annet:

  • Leverandør av NSO-kurs
  • BES (brann, entring og sikringsvakt)
  • BES- koordinering / ledelse
  • Kurs
  • HMS-rådgiving
  • Beredskapsøvelser
  • Sertifikatutsteder / sikkerhetsklarering (Gass) for arbeid og entring i tanker

Sund Safety AS kvalitetssystemer følger ISO 9001 og OHSAS 18001 standard.

Sund Safety AS er kvalifisert i henhold med Achilles Joint Qualification System.